Mijn favorieten


Arwin Nijhuis is ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) en Wonen

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is de garantie voor de opdrachtgever dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register-Taxateur (RT).
 
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is de garantie voor de opdrachtgever dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register-Taxateur (RT).
Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.
Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende regels en richtlijnen. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zorgt daarvoor.
 
Missie
Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Taken
Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Daarnaast kent het NRVT doorlopend toezicht en een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.
Regelgeving

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werkt hij conform de vier kamerreglementen. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.
Deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.
Om ervoor te kunnen zorgen dat de kennis van gecertificeerden actueel blijft, is hercertificering elke vijf jaar verplicht gesteld. De vastgoedmarkt is immers continu in beweging en kennis veroudert.