Mijn favorieten

Shortlist


Arwin Nijhuis staat op de shortlist van verschillende gerenommeerde financiële instellingen.
 

­

De verschillende banken/verzekeraars/overige geldverstrekkende instellingen hebben veelal hun eigen taxatierapport-format opgesteld of conformeren zich aan het Taxatie Management­Instituut (zie tabblad TMI).

De geldverstrekker heeft regelmatig inzicht nodig in de waardeontwikkeling van het hypothecair verbonden onroerend goed om haar kredietrisico's te kunnen beheersen én om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Ook worden er in deze marktomstandigheden hogere eisen gesteld aan taxatierapporten.

Op grond van de wettelijke Europese regelgeving Capital Requirements Regulation (Requirements for immovable property collaterale, artikel 208 lid 3 B) is een bank thans verplicht minimaal eens per drie jaar de waardes van hypothecaire onderpanden vaste te laten stellen door een extern bevoegd taxateur. Bij bijzondere marktomstandigheden moet er soms ook frequenter worden getaxeerd.

Er worden hoge eisen gesteld aan de objectiviteit van de taxateur én aan het taxatierapport. Daarom is het veelal beleid dat er getaxeerd wordt door een taxateur die de bank (ook) acceptabel vindt.

Speciaal bevoegde en geselecteerde taxateurs worden door de bank/geldverstrekker opgenomen op de zogenaamde shortlist.