Mijn favorieten

Taxatie Management Instituut (tmi.nl)Arwin Nijhuis is aangesloten bij het Taxatie Management Instituut.­ 


De Taxatieacademie verzorgt de basiskennis over de ‘ins en outs’ van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© en het Taxatie Management Systeem als geheel. Om de kwaliteit van de taxatierapporten gemaakt in het TMS te waarborgen is het volgen van een basistraining TMS verplicht. De training wordt gegeven door toonaangevende docenten van diverse opleidingsinstituten zoals Nyenrode en ASRE. Alleen goed opgeleide en gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem.

Het TMI draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het uniforme Taxatie Management Systeem. Een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs kunnen gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Deze zijn vastgelegd in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©. Een initiatief dat taxaties van commercieel vastgoed inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar maakt. Een cruciale stap naar transparantie in de commerciële vastgoedbranche.
Het Taxatie Management Instituut richt zich op alle gekwalificeerde taxateurs die met het Taxatie Management Systeem willen werken. Daarnaast is het instituut relevant voor opdrachtgevers in de commerciële vastgoedsector. Taxaties die gemaakt zijn met het Taxatie Management Systeem voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©. Dat houdt in dat de taxatie daarmee voldoet aan de hoogste kwaliteitstandaards in de markt én onderbouwd is.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. De vereniging bestaat sinds 1898. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed en heeft in nauwe samenwerking met taxateurs uit de commercieel vastgoedbranche geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Taxatie Management Systeem met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© als inhoudelijke basis. Een richtlijn die voortkomt uit reeds bestaande theoretische en praktische normen.
­

­

­

Het Taxatie Management Instituut heeft­tot doel om de commercieel vastgoed taxaties op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Speerpunten hierbij zijn zowel de kwaliteit van taxaties als de competenties van de taxateurs. Het Taxatie Management Systeem is een door experts opgezet en gerealiseerd systeem waarin verschillende checks- and balances zijn ingebouwd en de taxateurs moeten door een opleiding tot Register-taxateur en een verplichte basistraining aan de gestelde kwaliteitscriteria te voldoen. Dit biedt weliswaar kwaliteit, maar nog niet de gewenste­garantie­ op kwaliteit.De visie van TMI is dat bij borging van kwaliteit hoort dat er sprake is van een regelmatige controle. Om hier invulling aan te geven is vanaf heden de TMI Kwaliteitscommissie actief. Deze commissie bestaat uit TMI taxateurs. De commissie zal regelmatig steekproefsgewijs geanonimiseerde TMI taxaties beoordelen op kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid voor zowel taxateurs als opdrachtgevers om een kwaliteitscontrole aan te vragen voor een specifieke taxatie.