Mijn favorieten

Validatie NWWI (nwwi.nl)
Arwin Nijhuis is­geaccrediteerd door het­Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).­Het NWWI is een van de vier gecertificeerde validatie-instituten.

Rapport aanvragen via NWWI

 

­

Het WEW (uitvoerder van de NHG) heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport, voor de financiering van een NGH-hypotheek, uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door een van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze context dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven.

Een taxatierapport is namelijk een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. En juist in deze tijd waar in het verleden behaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekend zijn, is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang.

De verplichting tot validatie door het WEW, zorgt ervoor dat de juiste doel- en richtlijnen worden gehanteerd voor een deskundige onderbouwing van de waarden en­de risico’s van het getaxeerde object. Een taxatie is niet alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek

Het NWWI levert een gevalideerd rapport waar geldverstrekker en consument op kunnen bouwen en waarmee taxateurs die staan voor hun vak hun aanzien en imago als professional kunnen verbeteren.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden
Consumenten informatie: zie: ­Het NWWI voor u als consument